Birleştir ve Bul

0
14069
Birleştir ve Bul
Birleştir ve Bul

Birleştir ve bil okul öncesi bütünleştirilmiş sanat ve drama etkinliğidir. 48 ay ile 60 ay arası çocuklar için uygundur. Sınıf içinde kolaylıkla uygulanabilir.

Etkinlik Adı: Birleştir ve Bul

Etkinlik Çeşidi: Sanat Etkinliği-Drama Etkinliği(Bütünleştirilmiş)

Yaş Grubu: 48-60 AY

Kavramlar: Parça-bütün, aynı-farklı-benzer.

Materyaller: (çeşitli bloklar, tahta kaşık, eldiven, bardak, kalem, kumanda, plastik tabaklar  vb. günlük yaşamda kullanılan malzemeler ve bu malzemeler ile ilgili resimli kartlar, yapbozlar.)

KAZANIM VE GÖSTERGELER

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 2: Nesne /durum/ olayla ilgili tahminde bulunur.

Gösterge 1: Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler.

Gösterge 1: Nesne varlığın kullanım amacını söyler.

Gösterge 2: Nesne varlığın yapıldığı malzemeyi söyler.

Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Gösterge 1: Bir bütünün parçalarını söyler.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Gösterge 1: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Gösterge 1: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir.

ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmen, çocuklara üzerinde günlük yaşamda kullanılan nesnelerin resimlerinin olduğu kartlar gösterir. Bu kartlardaki nesneler ile ilgili sorular sorar.( Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğu , yapıldıkları malzemeler, kullanım alanları, kullanım koşulları gibi.)Çocuklar bu sorular ile ilgili tahminlerde bulunur. Bu nesnelerin nerelerde kullanıldıklarıyla ilgili resim çizmelerini ister. Daha sonra çizdikleri resimleri arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. Öğretmen, kartlardaki nesnelerin nerede kullanıldığı ile ilgili çeşitli resimler gösterir.  Böylece çocuklar, tahminleriyle gerçek durumu karşılaştırır.

Sohbet bittikten sonra öğretmen öğrencileri 3’erli gruplara ayırır. Her gruba 3 parçadan oluşan yapbozlar dağıtılır. Çocuklar bu yapbozları tamamladıktan sonra bu yapbozların hangi nesneyle ilgili olduklarını gösteren son parçayı da birleştirirler. Ortaya çıkan nesneyle ilgili canlandırma yaparlar. Canlandırmayı diğer çocuklar bilmeye çalışır. Eğer diğer çocuklar canlandırılan nesneyi bilirlerse nesnenin resmi gösterilir.

DEĞERLENDİRME

Öğrencilere, resimli kartlarda bulunan nesnelerle ilgili bilmeceler sorulur.

Etkinliklerle ile ilgili şu sorular sorulur:

Drama etkinliği sırasında neler hissettiniz?

Canlandırdığınız nesnenin hangi özelliği hoşunuza gitti?

Nesneyi canlandırırken en çok nerde zorlandınız?

AİLE KATILIMI

Çocuklara eve gidince evdeki nesneleri aileleriyle birlikte incelemeleri ve bu nesnelerin ne gibi benzer ve farklı özellikleri olduğuyla ilgili sohbet etmeleri istenir ve daha sonra okula geldiklerinde öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir.

UYARLAMA

Sınıfta görme engelli bir çocuk varsa bu çocukla birlikte etkinlikte kullanılan nesnelere dokunarak ,bu nesnelerin ne gibi özellikleri olduğuyla ilgili konuşulabilir.

CEVAP VER

Yorumunuzu girin.
İsminizi girin.