Terzi Olsam

0
562
Terzi Olsam
Terzi Olsam

Terzi olsam etkinliği alan gezisi için planlanabilir bir Okul Öncesi Sanat Etkinliğidir. 60-72 ay için idealdir. Sınıf içinde kolayca uygulanabilir.

ETKİNLİK: TERZİ OLSAM

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: Alan Gezisi ve Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)

YAŞ GRUBU: 60-72 ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

BİLİŞSEL GELİŞİM:

Kazanım 2: Nesne/ durum/ olayla ilgili tahminde bulunur.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Nesne/ varlığın yapıldığı malzemeyi söyler.

Nesne/ varlığın kullanım amacını söyler.

Kazanım 15: parça- bütün ilişkisini kavrar.

Bir bütünün parçalarını söyler.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM:

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

MOTOR GELİŞİMİ:

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir.

MATERYALLER:

Keçe, kadife, yün, kot, vb. kumaş parçaları, makas, yapıştırıcı, ip, tahta iğneler.

SÖZCÜKLER:

Terzi, yama, kumaş.

KAVRAMLAR:

Boyut: uzun-kısa, ince, kalın

Duyu: sert- yumuşak

ÖĞRENME SÜRECİ

Sınıfa yırtık kıyafetli bir oyuncak bebek getirilerek çocukların dikkatleri çekilir. Ardından sorular sorulur.

Bebeğimizin elbisesi yırtılmış ne yapmamız lazım?

Sizin elbiseniz söküldüğünde kim dikiyor?

Kıyafetlerimiz olmasaydı ne yapardık?

Elbise dikerken neler kullanılır?

Çocuklardan terzi yanıtı gelmezse terzinin kim olduğu ile ilgili bilgi verilir. Hep birlikte terziye gidip onunla tanışalım denir. Terziye gidildiğinde terzinin nasıl elbise diktiğini, nasıl prova yaptığını, kullanılan makineler ve malzemeler dikkatli bir şekilde incelenir. Sınıfa geldikten sonra yaptıkları gözlem ve konuşmalar ile ilgili sohbet edilir.

Ardından çocuklara keçe, kadife, yün, kot vb. kumaş parçaları, makas, yapıştırıcı ip gibi materyaller dağıtılarak bir birlerine elbise oluşturmaları için yönlendirilirler. Sınıfta defile düzenlenerek yaptıkları çalışmaları bir birlerine göstermeleri sağlanır.

AİLE KATILIMI:

 Ailelerden evde çocuklarıyla beraber dolgu oyuncaklara ve bebeklere elbise dikmeleri istenir.

UYARLAMA:

Sınıfta Görme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa: çocuğun bebek üzerindeki yırtık elbiseye dokunması sağlanır. Terziye gidildiğinde oradaki makine ve malzemelere dokunarak onları tanımasına fırsat verilir Etkinlik sırasında çocuğa verilecek kumaşların daha renkli olmasına özen gösterilir. Ayrıca kumaş parçalarını daha iyi ayırt edebilmesi için farklı dokulardaki kumaşlar kullanılır.  Çocuğun kumaşları dokunsal ve görsel olarak incelemesi için gereksinimine göre daha fazla süre verilir. Ardından kumaşların kavramsal özelliklerini karşılaştırması ve incelemesi istenir. Örneğin yumuşak bir kumaşla sert bir kumaş birlikte sunulur ve birbirine göre karşılaştırarak üzerinde yorum yapması istenir.

DEĞERLENDİRME:

Bu gün nereye gittik?

Terzinin kullandığı malzemelerden hangileri ilginizi çekti?

Elbise dikmek hoşunuza gitti mi?

Daha önce anne, babalarınızla beraber bebeklerinize elbise dikmiş miydiniz?

CEVAP VER

Yorumunuzu girin.
İsminizi girin.